Φάκελοι


Εδώ μπορούμε να ορίσουμε προεπιλεγμένους φακέλους όπου θα βρίσκονται τα μη ολοκληρωμένα και ολοκληρωμένα αρχεία torrent.

Επίσης μπορούμε να ορίσουμε που θα πηγαίνουν τα αρχεία .torrent όσο κατεβαίνουν και αφού τελειώσουν.


ΣύνδεσηΣε αυτή την καρτέλα εισάγουμε αρχικά την port που ορίσαμε και τεστάραμε στην αρχή.

Οι δύο παρακάτω επιλογές " Επίλεξε τυχαία θύρα κατά την εκκίνηση του μTorrent" και "Ενεργοποίηση UPnP port mapping" να ΜΗΝ είνα τσεκαρισμένες.


Στο πεδίο "Περιορισμός Bandwidth" στην 1η επιλογή "Γενική μέγιστη ταχύτητα αποστολής" (κόφτης upload) θα πρέπει να βάλετε μία τιμή γύρω στο 70% του μέγιστου upload της σύνδεσής σας.

πχ 22 σε σύνδεση 1024.

Εδώ θυμηθείτε τι είπαμε και στη αρχή του οδηγού για την ρύθμιση της ταχύτητας upload.

Τσεκάρουμε επίσης την επιλογή "Εναλλακτική ταχύτητα αποστολής όταν δεν γίνεται λήψη" και δίνουμε μία τιμή για το ποσό upload που θέλουμε να διαθέτουμε όταν όμως δεν κατεβάζουμε κάτι και άρα δεν τίθεται θέμα να μας επηρεάζει την ταχύτητα download. Στην περίπτωση μας η τιμή 0 σημαίνει απεριόριστο.

Εύρος ζώνης 


Στην επιλογή "Γενική μέγιστη ταχύτητα λήψης - αποστολής" που είναι ο κόφτης στην ταχύτητα download αφήνουμε 0 (απεριόριστη).

ΒitTorrent