Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Τύποι & πληροφορίες αρχείων

CAM
Η εγγραφή CAM πραγματοποιείται από κάποιον (θεατή), σε ένα κινηματογράφο με μια κάμερα. Με αυτόν τον τρόπο οι ήχοι που προκαλούν οι θεατές ακούγονται και στην εγγραφή. Η εικόνα είναι από κακή (συνήθως) έως αποδεκτή (σπανίως) αλλά ειδικά ο ήχος είναι -επίσης συνήθως- πολύ κακής ποιότητας, με αποτέλεσμα ούτε οι διάλογοι να μην μπορούν να ακουστούν.

Telesync (TS)
Τα TS εγγράφονται επίσης σε κινηματογράφους με τη διαφορά ότι η κάμερα που χρησιμοποιείται είναι υψηλής απόδοσης/ποιότητας ενώ χρησιμοποιείται ξεχωριστή πηγή για τον ήχο (έτσι ώστε να μην ακούγονται οι ήχοι των θεατών).
Το επίπεδο της ποιότητας (ήχου και εικόνας) κυμαίνεται από αποδεκτό έως μέτριο ενώ σπάνια μπορεί να έιναι και καλό.
Ένα άλλος ορισμός αναφέρει ότι είναι μια ταινία όπου το βίντεο και ο ήχος έχουν γραφτεί από διαφορετικές πηγές (συνήθως η ταινία μέσω κάμερας και ο ήχος από βύσμα ακουστικών) και, κατόπιν, συγχρονιστεί «χειροκίνητα» από τον «συμπιεστή» του γκρούπ που τη διανέμει.

Telecine (TC)
Τα TC δημιουργούνται με διάφορους τρόπους, όλοι όμως έχουν να κάνουν με την εξαγωγή της ταινίας απευθείας από το καρούλι. Δημιουργούνται σε widescreen (letterbox), ή σε full-screen (pan and scan) με άριστης ποιότητας ήχο και εικόνα. Η πιο κοινή μέθοδος είναι με μία συσκευή (που ονομάζεται "συσκευή telecine"), η οποία προσκολλάται στο καρούλι και δημιουργεί μία κασσέτα VHS. Υπάρχουν και άλλες συσκευές που δημιουργούν ψηφιακό σήμα (ήχου και εικόνας) το οποίο αποθηκεύουν σε ένα laptop ή σε μία συσκευή video.

Screener (SCR)
Ένα Screener δημιουργείται συνήθως από μία διαφημιστική βιντεοκασσέτα η οποία έχει αποσταλλεί σε λογοκριτές ή σε κριτικούς. Η ποιότητα είναι συνήθως εφάμιλλη με αυτή ενός εμπορικού VCD, Μερικές φορές ένα μήνυμα copyright εμφανίζεται στην οθόνη, ή η εικόνα γίνεται ασπρόμαυρη για λίγα λεπτά κλπ...

Work-Print (WP)
Τα WP αντιγράφονται από το celluloid (ή από άλλη πηγή). Μερικές φορές οι ταινίες δεν είναι ολόκληρες, ο ήχος έιναι συνήθως τέλειος και η ποιότητα της εικόνας μπορεί να διαφέρει από ταινία σε ταινία.

DVDRip (DVD)
Τα VCD αυτά έχουν δημιουργηθεί απευθείας από ένα DVD ή ένα Laserdisc της ταινίας και η ποιότητα είναι εφάμιλλη (αν και όχι ίδια λόγω συμπίεσης με κάποιο codec), της ποιότητας της πηγής.

Τί είναι το HD DVD?
To HD DVD είναι ένας δίσκος σχεδιασμένος να είναι ο διάδοχος του επικρατέστερου σήμερα DVD format. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και το τριπλάσιο μέγεθος πληροφορίας καθώς μπορεί να φτάσει τα 15GB ανά layer (σε αντίθεση με τα 4.7 του απλού layer ενός DVD). Το πρότυπο HD DVD αναπτύχθηκε συνεταιρικά από ένα σύνολο κατασκευαστών ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και εταιριών υπολογιστών κατευθυνόμενοι από την Toshiba. Τον Νοέμβριο του 2003 το DVD Forum ψήφισε να υποστηρίξει το HD DVD ως ο διάδοχος του προτύπου DVD. Στο meeting που έγινε αποφασίστηκε να μετονομαστεί σε HD DVD από την προηγούμενη κωδική ονομασία Advanced Optical Disc (AOD).


HD 1080i και HD 1080p. Ποιά είναι η διαφορά τους?
Η τεχνολογία εικόνας μεταφέρεται σιγά σιγά προς το HD (High-Definition), ένα πρότυπο που μας παρέχει καλύτερη ανάλυση για την οθόνη μας. Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετές τηλεοράσεις HD. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι HD που υποστηρίζονται. Πρόκειται για τα HD 1080i και HD 1080p. Ας δούμε συνοπτικά τι είναι το καθένα:

HD 1080i
Στο φορμάτ αυτό, η ανάλυση της οθόνης είναι 1920x1080 pixels. Αυτό σημαίνει ότι η οθόνη χωρίζεται σε ένα πίνακα από μικρά κελιά (pixels) που είναι 1920 στον οριζόντιο άξονα και 1080 στον κατακόρυφο. Η προέκταση i αναφέρεται στον τύπο της πολύπλεξης όπου στο πρότυπο αυτό «γεμίζουν» με χρώμα πρώτα οι μονές σειρές και στο δεύτερο σκανάρισμα γεμίζουν οι ζυγές σειρές. Αυτό γίνεται τόσο γρήγορα που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να καταλάβει την διαδικασία αυτή, παρά βλέπει το σύνολο της εικόνας σαν μία.

HD 1080p
Και στο φορμάτ αυτό, η ανάλυση της οθόνης είναι 1920x1080 pixels. H προέκταση p δείχνει ότι το σκανάρισμα γίνεται σε όλα τα pixels με τη σειρά και η εικόνα παρουσιάζεται με ένα μόνο πέρασμα. Πολλές φορές μπορείτε να δείτε το 1080p σαν «True High-Definition» ή και «Full High-Definition». Το πρότυπο αυτό δουλεύει με τον ίδιο τρόπο που δούλευε και το παλαιότερο 720p μόνο που έχει καλύτερη ανάλυση.Συγκριτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως το 1080p είναι ανώτερο του 1080i. Το πρόβλημα βρίσκεται ότι πλην των HD-DVD και Blu-ray δεν υπάρχει άλλη πηγή που να χρησιμοποιεί το πρότυπο αυτό.

Subbed
Τα VCD αυτά έχουν υπότιτλους. Μερικές φορές υπάρχουν υπότιτλοι μόνο σε μία γλώσσα (με πολύ μικρούς χαρακτήρες). Άλλες φορές είτε οι χαρακτήρες είναι πάρα πολύ μεγάλοι, ή υπάρχουν υπότιτλοι σε πάνω από μία γλώσσα που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της οθόνης.
Οι ταινίες αυτές έχουν ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥΣ υπότιτλους επάνω τους, και όχι ανεξάρτητους. Έτσι, αν μία από αυτές έχει, για παράδειγμα, Ιταλικούς υπότιτλους, δεν μπορούν να αφαιρέθούν και να μπουν στη θέση τους άλλοι (π.χ. Αγγλικοί. Οι Αγγλικοί θα πέσουν «από πάνω»)[/i]

Watermarks
Τα μικρά BD, A ή Ζ (μεταξή άλλων) σύμβολα στην ταινία. Η τοποθέτησή τους γίνεται από τους Ασιάτες που κυκλοφορούν την ταινία. Συναντούνται και σαν ημιδιάφανα σύμβολα που στιγματίζουν την ταινία και συνήθως είναι εμφανή καθ'όλη τη διάρκειά της. Μπορεί να υπάρχουν εξαιτίας της αρχικής κόπιας (χωρίς να έχουν τοποθετηθεί από Ασιάτες).

*DC*
Director's Cut

*SE*
Η ταινία προέρχεται από Special Edition DVD.

*PROPER*
Η προηγούμενη κυκλοφορία ήταν ψεύτικη, δεν ήταν ολόκληρη, είχε προβλήματα ή, απλά, ήταν χαμηλής ποιότητας - και, πιθανότατα, για κάποιον από αυτούς τους λόγους έγινε Nuke (βλέπε παρακάτω). Αυτή (η Proper) υπόσχεται ότι είναι μία νέα, «καλή» εκδοχή της (συνήθως είναι).

*INTERNAL*
Αυτή η κυκλοφορία προοριζόταν αρχικά για το γκρουπ επειδή δεν ανταποκρινόταν στα στάνταρντ του.

*LIMITED*
Η ταινία προβλήθηκε σε λιγότερες από 500 αίθουσες.

*STV*
Η ταινία δεν προβλήθηκε στις αίθουσες αλλά πήγε κατευθείαν στο βίντεοκλαμπ (STV=Straight To Video).

*DUPE*
Η ταινία έχει ήδη κυκλοφορήσει και αυτό είναι ένα αντίγραφο.

*BAD FPS*
Η ταινία δεν ακολουθεί ένα από τα πρότυπα των 24, 25 ή 29,7 FPS (Frames Per Second) και μπορεί, (περιστασιακά ή καθ' όλη τη διάρκειά της), να εμφανίζει αποσυγχρονισμό ή σπαστή κίνηση.

*RERIP*
Η ταινία σε επανακυκλοφόρηση (αφού η "εξαγωγή" από το DVD έγινε εκ νέου).

*INTERLACED*
Η ταινία προέρχεται από Interlaced πηγή που δεν έχει γίνει deinterlace - το αποτέλεσμα είναι πως, κατά τις σκηνές με κίνηση, τα κινούμενα αντικείμενα αφήνουν πίσω τους «είδωλα» από γραμμές (ή η εικόνα εμφανίζεται θα φανεί κυματιστή στο "έμπειρο" μάτι).

*R5*
To R5 αναφέρεται συνήθως σε συγκεκριμένη μορφή DVD, και σε αντίγραφα αυτής που κυκλοφορούν στο internet, που έχει κυκλοφορήσει στην DVD Region 5, δηλαδή σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι εκδόσεις R5 συνήθως διαφέρουν από τις κανονικές στο ότι είναι απευθείας Telecine μεταφορά της ταινίας χωρίς καθόλου επεξεργασία εικόνας όπως στις εκδόσεις DVD και χωρίς τα special features. Έτσι η ταινία βγαίνει στα ράφια προς πώληση την ίδια χρονική στιγμή με τα DVD Screeners. Μιας και τα DVD Screeners είναι η βασική πηγή υψηλής ποιότητας, εκδόσεων με το R5 οι παραγωγοί προλαβαίνουν τους πειρατές στην αγορά! Σε μερικές περιπτώσεις τα R5 DVDs εκδίδονται χωρίς ήχο στα Αγγλικά.Xρησιμοποιούν απευθείας τον ήχο από την αίθουσα προβολών τον οποίο μετέπειτα συγχρονίζουν με την R5 ταινία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τίτλος της πειρατικής πλέον έκδοσης συμπληρώνεται από ένα ".LINE" που το διαφοροποιεί από την έκδοση DVD με track ήχου.
Η ποιότητα εικόνας μιας έκδοσης R5 ειναι κατά κανόνα ισάξια μιας DVD Screener με τη διαφορά οτι λείπουν τα μηνύματα copyright και δεν έχει ασπρόμαυρες σκηνές. Η ποιότητα είναι σαφώς καλύτερη απο τα Telecine.
Τα R5 παλαιότερα είχαν διάφορα διακριτικά όπως Telecine, DVD Screeners, ή ακόμα και DVD rip. Προς το τέλος του 2006, κάποια γκρουπς όπως DREAMLiGHT, mVs, και PUKKA ξεκίνησαν να βάζουν το ".R5" ή "R5.LINE" και προέτρεψαν και τα υπόλοιπα γκρουπς να κάνουν το ίδιο. Λόγω ανταγωνισμού μεταξύ τους κάποια γκρουπς το υιοθέτησαν και κάποια όχι.*


*BAD IVTC*
IVTC (inverse telecine) είναι η διαδικασία μετατροπής μίας NTSC ταινίας 29,7, 30 fps (Frames Per Second) σε μία ταινία με 24, 25 fps για εξοικονόμηση χώρου. Όταν δεν έχει γίνει σωστά (Bad IVTC) εμφανίζεται αποσυγχρονισμός στον ήχο / διαφοροποιήσεις στην «ταχύτητα» ορισμένων σκηνών / περιστασιακό (μα όχι μόνιμο) interlacing.

*REPACK*
Κόπηκε και ράφτηκε πάλι (γιατί στο πρώτο packing κάποιος έκανε κάτι άλλο).
*NUKE*
Η κυκλοφορία αυτή δεν έγινε αποδεκτή και "κάηκε". Υπάρχουν δύο λόγοι που συμβαίνει αυτό:
1. Η κυκλοφορία δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες ενός site και το site/courrier(s)/releaser(s) την "έκαψαν" και
2. Η κυκλοφορία είναι DUPE ή κάτι δεν πάει καλά με αυτήν οπότε την "καίνε" όλοι (όλα τα site/courrier(s)/releaser(s)).

Γκρουπ
Μέρος της ονομασίας του αρχείου μιας κυκλοφορίας είναι και το όνομα του γκρουπ που τη "διέθεσε" στο "ευρύ κοινό". Αυτό απλά προσδίδει κύρος στο γκρουπ αυτό. Συνήθως βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις, αγκύλες κλπ...
Μερικά (καθώς υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά), από τα πιο γνωστά γκρουπ είναι:
*Maven*
*Pukka*
*Diamond*
*Done*
*Alliance*
.

Παράδειγμα:
The.Holiday.DVDRiP.XviD-WhatEveR
The Holiday = Ο τίτλος της ταινίας
WhatEveR = Το γκρουπ που το κυκλοφόρησε.
DVRiP = Ο τύπος της κυκλοφορίας
XviD = o codec που χρησιμοποιήθηκε στο encode της ταινίας.


Retail DVD:
DVD που είναι διαθέσιμα στα καταστήματα.

PAL / NTSC:
PAL και NTSC είναι δύο διαφορετικά πρότυπα βίντεο, το πρώτο είναι ευρωπαϊκής ταυτότητας, και το δεύτερο είναι Αμερικανικής. Το PAL έχει ελαφρώς ψηλότερο μήκος οθόνης (256 γραμμές μη συμπεπλεγμένες, μη εμφανίσιμες πέρα από την προβολή της οθόνης), σε αντίθεση με το NTSC (200 γραμμές), οπότε αν δείτε το κάτω μέρος του προγράμματος της οθόνης να διακόπτει για την αμερικανικό μηχάνημα σας , οι πιθανότητες είναι η ταινία να ήταν γραμμένη για PAL, και λειτουργεί στην μικρότερη οθόνη NTSC.Οι PAL και οι NTSC διαφορές δεν είναι τόσο σημαντικές για τους ευρωπαίους χρήστες. Αφού τα μηχανήματα τους παίζουν σε PAL, όταν μια ταινία εκτελείτε σε NTSC δεν είναι παρά μια μικρή ενόχληση έχοντας την εικόνα να εμφανίζετε μόνο στο πάνω μέρος της οθόνης.

COMPLETE:
Ένα release είναι complete , εφόσον περιεχει ολα τα extras και υποτιτλους,γλωσσες. Όταν ένα dvd είναι πλήρες, δεν χρειάζονται κανενός είδους προσαρμογές και, συνεπώς, το βίντεο είναι άθικτα. Τα περισσότερα dvd είναι σε μορφή DVD9, γι 'αυτό πρέπει να συμπιεστούν σε DVD5.Τα DVD5 είναι αυτά που θέλει ο πιο πολύ κόσμος αφού όλα τα DVD players μπορούν να διαβάσουν αυτά τα DVD, και σχεδόν κάθε αντιγραφικό μπορεί να τα αντιγράψει. Τα DVD9 είναι λιγότερο δημοφιλή, είναι πιο ακριβά και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να "αντιγράψουν" ένα DVD9.

LiMiTED:
Μια ταινία είναι limited όταν θα έχει περιορισμένες προβολές σε σινεμά. Γενικά μικρότερες ταινίες (όπως οι art house ταινίες) τίθενται ως limited. Το όριο από τα scene group είναι 500 αίθουσες για τις ΗΠΑ και 300 αίθουσες για την Αγγλία. Φυσικά για να γίνει μια ταινία limited δεν μετράει η πρώτη βδομάδα προβολής αλλά συνολικά.

FESTiVAL:
Αυτό είναι μια παραλλαγή του STV / LIMITED. Festival θεωρείται μια ταινία που δεν έχει παιχθεί σε μια δημόσια αίθουσα, αλλά έχει προβληθεί σε ένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου (όπως το Φεστιβάλ Κανών).

iNTERNAL:
Ένα internal release γίνεται για διάφορους λόγους. Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι γιατί έχει ήδη κυκλοφορήσει στο παρελθόν και με τον τίτλο internal , το release δεν θα βγει nuked.Ta internal είναι πολύ συνηθισμένα. Επίσης, χαμηλότερης ποιότητας RIPs από σινεμά γίνονται internal ώστε να μην μειωθεί η φήμη της ομάδας. Ένα iNTERNAL release είναι διαθέσιμο φυσιολογικά για τις ομάδες από άλλα σάιτς, αλλά αυτό δεν γίνετε χωρίς την άδεια του σαιτ{τρακερ}. Ορισμένες ομάδες μετονομάζουν το iNTERNAL σε INT, δεδομένου ότι αυτό είναι πολύ μικρότερο.

Subbed:
Όταν ένα release είναι subbed σημαίνει ότι έχουν γραφτεί οι υπότιτλοι μαζί με την ταινία (ενσωματωμένες ).Συνήθως είναι οι Ασιατικές ταινίες και καμιά φορά είναι ενσωματωμένες με 2 διαφορετικής γλώσσας υπότιτλους και πιάνουν μεγάλο μέρος της οθόνης. Οπότε τα πιο πολλά release βγαίνουν με ξεχωριστούς υπότιτλους.


Unsubbed:
Όταν ένα αρχικό release έχει κυκλοφορήσει με ενσωματωμένους υπότιτλους τότε το unsubbed είναι το ίδιο release χωρίς τους υπότιτλους.

Custom.Subbed:
Όταν ένα release μπορεί επίσης να έχει προσαρμοσμένη ενσωμάτωση υποτίτλων. Συνήθως οι ταινίες κυκλοφορούν στις ΗΠΑ πριν από την Ευρώπη. Αυτές οι ταινίες περιέχουν κυρίως μερικούς υπότιτλους, αυτούς που ομιλούνται στις ΗΠΑ. Ευρωπαϊκές ομάδες δημιουργούν προσαρμοσμένους υπότιτλους και τους προσθέτουν στα dvd (rip). Για παράδειγμα, όταν οι Ολλανδικοί υπότιτλοι ενσωματώνονται ή προσθέτονται σε ένα
NTSC DVDr: Madagascar.2005.Custom.NL.Subbed.NTSC.DVDr-Group.
Φυσικά, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, επίσης Γιαπωνέζικες ταινίες μπορεί να ναι subbed με αγγλικούς για παράδειγμα.


SE:
Το SE αντιπροσωπεύει την Ειδική Έκδοση. Όπως αναφέρει το όνομα, είναι μια ειδική έκδοση DVD της ταινίας. Συχνά ειδικές εκδόσεις περιέχουν επιπλέον υλικό όπως διαγραμμένες σκηνές, συνεντεύξεις, το making of.

DC:
Σημαίνει στα αγγλικά Directors Cut. Δηλαδη είναι η έκδοση της ταινίας από την μεριά του σκηνοθέτη, συνήθως έχει πολλές επιπλέον σκηνές που έχουν κοπεί από την αρχική ταινία .Γενικά το cut (κόψιμο) είναι συνώνυμο εδώ του edit (έκδοση) εδώ.

DL:
Σημαίνει διπλή γλώσσα, δηλαδή το dvd περιέχει περισσότερες από μία γλώσσες. Συνώνυμο: ML.


Language Codes:
Η γλώσσα της ταινίας και η γλώσσα των υπότιτλων μπορούν επίσης να αναφερθούν στο όνομα του release. Ορισμένες φορές η γλώσσα αναφέρετε στην πλήρη εκδοχή της όπως DUTCH, NORDiC, GERMAN και iTALiAN. Μερικές φορές είναι συντομογραφημένα , όπου οι συντομογραφίες είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται για www-domains, όπως για παράδειγμα: GR , IT , NO…. Όταν υπάρχουν πολλαπλές γλώσσες ή υπότιτλοι, MULTi ή MULTiSUBS αναφέρονται. Σε γενικές γραμμές, όταν η γλώσσα αναφέρεται στο releasename, αυτή είναι η γλώσσα της ταινίας. Όταν αναφέρετε σε συντομογραφία τότε εννοεί συνήθως το μενου/υπότιτλο της ταινίας. Οπότε GREEK Σημαίνει ότι στην ταινία μιλάνε Ελληνικά ενώ με το GR εννοούμε ότι ο υπότιτλος της ταινίας είναι ελληνικός.


FS / WS (Aspect Ratio Tags):
Αυτά σημαίνουν FS = Πλήρης οθόνη και για WS=Widescreen

Extended:
Μερικές φορές, οι ταινίες κυκλοφορούν ξανά σε DVD γιατί τώρα η ταινία επεκτάθηκε. Έχουν τεθεί και πάλι διαγραμμένες σκηνές της ταινίας.

Digitally Remastered:
Σημαίνει ότι μια παλαιότερη μη ψηφιακή ταινία έχει εκ νέου διορθωθεί , δημιουργηθεί και έχει κυκλοφορήσει σε DVD. Ορισμένες πραγματικά παλιές ταινίες είναι πολύ κακές σε σύγκριση με τις νέες ψηφιακές ταινίες. Οπότε την ξαναδημιουργούν διορθώνοντας χρώματα και ανάλυση δλδ μια μικρή αναβάθμιση της ήδη υπάρχον ταινίας.

Rated/Unrated:
Rated είναι η ταινία που έχει δεχθεί λογοκρισία, ενώ unrated μια ταινία που δεν έχει δεχθεί.

Recode:
Ένα recode είναι μια έκδοση ταινίας που είχε κυκλοφορήσει προηγουμένως, και συνήθως φιλτράρεται μέσω TMPGenc για την άρση των υποτίτλων, το καθαρισμό του χρώματος κλπ. Ενώ είναι καλύτερα από πριν, δεν εξετάζονται πολύ από τις ομάδες γιατί αναμένεται να λάβουν την ταινία από τις δικές τους πηγές.


R1, R2, R3, R4 R5, R6 [Κωδικός Περιοχής]
Ένα DVD έχει κυκλοφορήσει σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή περιφέρεια και δεν είναι ορατά σε ένα dvd player εκτός της περιοχής αυτής. Ο διαχωρισμός αυτός είχε στόχο να σταματήσουν να αγοράζουν αμερικάνικα DVD και να τα παρακολουθούν νωρίτερα σε άλλες χώρες, ή για τις παλιές ταινίες όπου η παγκόσμια διανομή γινόταν από διαφορετικές εταιρίες . Πολλά dvd player μπορoυν να τσιπαριστούν, ή έχουν τη δυνατότητα για την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Οι περιφέρειες είναι:
Περιοχή 1 - ΗΠΑ, Καναδάς, Εδάφη που ελέγχονται από τις ΗΠΑ
Περιοχή 2 - Ιαπωνία, την Ευρώπη, τη Νότια Αφρική, και Μέση Ανατολή (περιλαμβανομένης της Αιγύπτου)
Περιοχή 3 - Νοτιοανατολική Ασία και την Ανατολική Ασία (συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ)
Περιοχή 4 - Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά του Ειρηνικού, την Κεντρική Αμερική, Μεξικό, Νότια Αμερική και την Καραϊβική
Περιφέρεια 5 - Ανατολικής Ευρώπης (πρώην Σοβιετική Ένωση), Ινδία, την Αφρική, τη Βόρεια Κορέα και η Μογγολία
Περιοχή 6 - Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
Συνήθως αυτά που βγαίνουν και κυκλοφορούν πιο γρήγορα είναι τα R5 που είναι από Ρωσία και Β.Κορέα. Οι εκδόσεις R5 συνήθως διαφέρουν από τις κανονικές στο ότι είναι απευθείας Telecine μεταφορά της ταινίας χωρίς καθόλου επεξεργασία εικόνας όπως στις εκδόσεις DVD και χωρίς τα special features. Έτσι οι παραγωγοί προλαβαίνουν τους πειρατές στην αγορά! Σε μερικές περιπτώσεις τα R5 DVDs εκδίδονται χωρίς ήχο στα Αγγλικά. Xρησιμοποιούν απευθείας τον ήχο από την αίθουσα προβολών τον οποίο μετέπειτα συγχρονίζουν με την R5 ταινία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τίτλος της πειρατικής πλέον έκδοσης συμπληρώνεται από ένα ".LINE" που το διαφοροποιεί από την έκδοση DVD με track ήχου. Προς το τέλος του 2006, κάποια γκρουπ όπως DREAMLiGHT, mVs, και PUKKA ξεκίνησαν να βάζουν το ".R5" ή "R5.LINE" και προέτρεψαν και τα υπόλοιπα γκρουπ να κάνουν το ίδιο. Λόγω ανταγωνισμού μεταξύ τους κάποια γκρουπ το υιοθέτησαν και κάποια όχι.


PROPER:[ κατάλληλο]
Σύμφωνα με τους scene κανόνες όποιος κυκλοφορήσει ένα συγκεκριμένο release έχει κερδίσει την «κούρσα».Για παράδειγμα : ένα γκρουπ βγάζει πρώτο την ταινία Μπάτμαν σε κάμερα . Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το release (κακής ποιότητας, εκτός συγχρονισμού, προβλήματα ήχου κτλ) και η άλλη ομάδα έχει καλύτερη / σωστή έκδοση, μπορεί να την «ελευθερώσει» και να προσθέσει τη λέξη PROPER στο όνομα του αρχείου ώστε να αποφύγει να βγει το release Nuked. Ωστόσο, η πηγή πρέπει να είναι η ίδια με το αρχικό release. Για παράδειγμα: Μια κακή ποιότητα CAM βγαίνει από την ομάδα Α τότε η ομάδα Β βγαζει τη ταινία από κάμερα σαν Proper. Ένα TS release δεν είναι Proper (κατάλληλο) Cam release , γιατί η πηγή είναι διαφορετική. Το Proper είναι το πιο υποκειμενικό tag στη scene πολλοί χρήστες μαλώνουν για το αν το PROPER είναι καλύτερο από το αυθεντικό release. Ο λόγος για το PROPER θα πρέπει πάντα να αναφέρεται στο NFO.


REPACK:
Αν μια ομάδα κυκλοφορήσει ένα κακό ριπ ταινίας , τότε μπορεί να κυκλοφορήσει και ένα REPACK. Ένα REPACK είναι λοιπόν μια φτιαγμένη έκδοση του αρχικού release. Είναι παρόμοιο με το PROPER μόνο που το κυκλοφορεί η ίδια ομάδα. Εδώ να σημειώσουμε ότι το repack δεν είναι το ίδιο με το FIX . Το fix διορθώνει το αρχικό release ενώ το repack είναι καθαρά καινούργια έκδοση.


Rerip:
Ένα προηγούμενο ριπ ταινίας ήταν κακό, τώρα το ριπαραν πάλι σωστά. Παρόμοιο με το REPACK.

READNFO:
Όταν κάτι σημαντικό αναφέρετε στα NFO ή σε αντικατάσταση του PROPER, το READNFO μπορεί να προστεθεί στο τίτλο του release.By Dawndeath

4 σχόλια:

μπραβο!!! ευτυχως που υπαρχετε και εσεις και κατι καταλαβαινουμε!!

Να είστε καλά ευχαριστώώώώώώώώ

Είστε κατατοπιστικότατοι..ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ

Ευτηχως που εχουμε και το site σας και καταλαβαινουμε...

Δημοσίευση σχολίου

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More